Arhive: Service

project image

Montaža gotovih proizvoda

Naš tim je u mogućnosti kvalitetno i pouzdano montirati kompleksne sklopove kao npr. Kućišta CNC mašina ili velika kućišta za upravljačke jedinice. Posebna pažnja se obraća završnoj kontroli proizvoda i pakovanju istog, kako bi proizvod bio sigurno isporučen kupcu.

Plastifikacija

U našoj proizvodnji vršimo površinsku zaštitu metala plastifikacijom. Proces zaštite plastifikacijom se sastoji iz više procesnih koraka: hemijsko pranje, sušenje, nanos praha i polimerizacija u peći. Polimerizacijom u peći na ca. 200 C se završava proces zaštite

Zavarivanje i spajanje komponenti

Na ukupno 16 radnih mjesta u dvije U- ćelije i projektnom linijom sa 4 radna mjesta spajamo limene pozicije tehnološkim procesom varenja. Bez obzira da li se radi o kućištu ili kompleksnom sklopu naš zahtjev je da varovi budu savršeni. Za to koristimo WIG-, MIG/MAG- aparate za varenje.

CNC savijanje lima

Na 4 CNC savijačice obrađujemo i savijamo limove dužine do 3500 mm. Maksimalna sila savijanja je 150t. Koristeći različite strojeve u mogućnosti smo vam ponuditi širok spektar različitih formi, radijusa i zaobljenja. Moderne mašine nam omogućavaju veliku preciznost i solidnu produktivnost u proizvodnji.

Projektno vođenje i Razvoj

Vaši zahtjevi su naša vodilja. Za svakog kupca je zadužen jedan Produkt line Manager, koji govori jezik kupca. U stalnoj komunikaciji sa vama i sa našim konstrukcijskim timom želimo razviti i ponuditi vam optimalno rješenje. Za to koristimo najmodernije 3D-CAD und CAM alate.